Planlegger du/dere kjøp av sheltievalp? Ta kontakt med;

Wenche Vikøren og Jan Oftedal

Ormøyveien 54, 4085 Hundvåg

Wenche mobil: +4799260839

e-post: wenche.vikoren@lyse.net

Jan mobil: +4790837425

e-post: janofted@online.no